A Kémiai Intézetről

A Kémiai Inzézet a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán a kémia különböző ágainak oktatásával foglalkozó tanszékek szervezeti egysége. 2022-ben elnyerte az “MTA Kiváló Kutatóhely” kiválósági címkét!   Oklevel_magyar_portrait_high_res

A Kémiai Intézet felépítése, feladatai és tevékenységei

Az Intézet három tanszékre tagolódik, melyek a következők: Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék. A Intézethez tartozik ezen kívül a Központi Üvegtechnikai Műhely is. A Kémiai Intézetet az Intézet Tanácsa irányítja, melynek szavazati jogú tagjai az Intézet vezetője, a tanszékek vezetői, a Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskolák vezetői, az egyes tanszékek választott képviselői valamint a tanszékek nem-oktató dolgozóinak, a PhD hallgatóknak és a hallgatóknak delegáltjai. A Kémiai Intézet Tanácsa mellett működik az Oktatási-, a Stratégiai és Pályázati- valamint a Gazdasági és Költségvetési Bizottság.
A Kémiai Intézet Tanácsa felelős bármilyen, a kémia oktatásával kapcsolatos ügyért, beleértve a diplomaszerzés követelményeinek a kérdéskörét is.
A Kémiai Intézet munkatársai részt vesznek az Intézet által felügyelt alapszakokhoz (Kémia, Vegyészmérnöki, Molekuláris Bionika) és más alapképzésekhez (pl. Környezetmérnöki) kapcsolódó oktatási feladatok ellátásában, számos mesterképzésben (Vegyész, Kémiatanár, Környezettudományi) illetve a doktori képzésekben. Emellett az Intézet gyógyszerészhallgatók számára is tart kötelező kurzusokat.
A három fentebb felsorolt tanszéken a kémiai tudomány változatos és aktuális területeit érintő, magas színvonalú kutatások zajlanak, melyet a szegedi kémia hazai és nemzetközi elismertsége, a megjelenő tudományos közlemények jelentős száma, a külföldi egyetemeken működő rangos kutatócsoportokkal való együttműködések is igazolnak. A kutatómunka elsősorban tanszékek, illetve a tanszékeken belül szerveződő kutatócsoportok keretein belül folyik. (Bővebb információk az egyes tanszékek honlapjain!)

Elérhetőségek:
Intézetvezető: Dr. Kukovecz Ákos egyetemi tanár (e-mail: kakos@chem.u-szeged.hu, Tel.: +36 (62) 544-620
Titkára: Patakiné Sziveri Ildikó (e-mail: patakine@chem.u-szeged.hu, Tel.: +36 (62) 544-615)
Oktatási Bizottság elnöke: Dr. Tóth Ildikó egyetemi adjunktus: (e-mail: ildiko.toth@chem.u-szeged.hu, Tel.: +36 (62) 544-623
Weblap-felelős: Dr. Jancsó Attila egyetemi docens (e-mail: jancso@chem.u-szeged.hu, Tel.: +36 (62) 343-753)


A szegedi kémia rövid története

A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikus képzés gyökerei az egyetem jogelődjéig, az 1872-ben Kolozsvárott alapított Ferencz József Tudományegyetemig nyúlnak vissza, ahol kezdettől fogva jelentős volt a kémia szerepe, például itt jelent meg először hazánkban magyar nyelvű kémiai folyóirat, a "Vegytani lapok". A kémia oktatása kezdettől fogva igazodott a tudományág nemzetközi élvonalához és a kor gazdasági/társadalmi körülményeihez. A tudományos színvonalat nagy tudósegyéniségek jellemzik, közülük is kiemelkedik Szent-Györgyi Albert, a Szerves és Gyógyszerészvegytani Intézet vezetője, akinek munkásságát 1937-ben Nobel-díjjal értékelték.
 

Kövess minket
Friss Hírek

hir_kep_eloadas

A Kémia Intézet és a Szegedi Tisza-parti Általános Iskola közötti együttműködés keretében munkatársaink változatos programok során erősítették a tanulók környezettudatos szemléletének fejlődését, a természettudományos tantárgyak tanulása iránti motivációját és a kémia tantárgy szeretetét.

JACS_Attila_2

Dr. Jancsó Attila (levelező szerző) és Tóth Annamária (első szerző) hazai és nemzetközi együttműködő partnerekkel jelentette meg legújabb közleményét a Journal of the American Chemical Society (D1) folyóiratban.