Kemia_Intezet_epuletek

2024-ben induló alapszakjaink

A Kémiai Intézet gondozásában 2024-ben a Kémia alapszak, illetve a Vegyészmérnöki és Molekuláris bionika mérnöki alapszakok indulnak.

Kémia Alapszak

Az SZTE TTIK-n folyó kémikus képzés első lépcsőfoka a Kémia alapszak, melynek 6 féléve során a hallgatók általános, fizikai, analitikai, környezeti, szervetlen és szerves kémiai, radiokémiai, kolloidkémiai, anyagszerkezeti, valamint kémiai technológiai alapismereteket sajátítanak el, amit nagyszámú laboratóriumi gyakorlat és üzemlátogatások tesznek változatossá. Az alapképzésről bővebb információt találsz honlapunk képzéseinkkel foglalkozó aloldalán és aktuális szóróanyagunkban is.Vegyészmérnöki Alapszak

Intézetünk 2022-ben indította el a 7 féléves Vegyészmérnöki alapképzést, melynek célja a jövő nyersanyag- és energiaellátásának, illetve a környezeti problémák csökkentésének megoldásában, továbbá innovatív vegyipar technológiák fejlesztésében alkalmazható tudás átadása a hallgatók számára. A vegyészmérnök hallgatók természettudományos alapismereteket és specializált szakterületeken való jártasságot a Természettudományi és Informatikai Karon zajló oktatás keretében szereznek, míg a Mérnöki Karon a műszaki és mérnöki alapokat sajátítják el. A képzésről bővebb információt találsz honlapunk vegyészmérnöki képzéssel foglalkozó aloldalán és az aktuális szóróanyagunkban is.Molekuláris Bionika Alapszak

A Molekuláris bionika alapszakra jelentkező hallgatók 7 féléves kézésük során biológiai, molekuláris fizikai-kémiai, elektronikai és számítástechnikai, valamint orvosi alapismereteket és kísérleti metodikákat sajátítanak el. A szakmai törzs- és differenciált tananyagok tanulása mellett a képzésben résztvevők belekóstolnak gazdasági (pl. közgazdaságtani és EU-alapismeretek) és humán területekbe is. A képzést bővebben ismerteti honlapunk ezzel foglalkozó aloldala és molekuláris bionika szóróanyagunk is.


Kövess minket
Friss Hírek

hir_kep_eloadas

A Kémia Intézet és a Szegedi Tisza-parti Általános Iskola közötti együttműködés keretében munkatársaink változatos programok során erősítették a tanulók környezettudatos szemléletének fejlődését, a természettudományos tantárgyak tanulása iránti motivációját és a kémia tantárgy szeretetét.

JACS_Attila_2

Dr. Jancsó Attila (levelező szerző) és Tóth Annamária (első szerző) hazai és nemzetközi együttműködő partnerekkel jelentette meg legújabb közleményét a Journal of the American Chemical Society (D1) folyóiratban.