Doktori képzések

A Kémiai Intézet oktatói a Kémiai Doktori Iskola, valamint a Környezettudományi Doktori Iskola keretein belül írnak ki kutatási témákat.


Kémia Doktori Iskola

A József Attila Tudományegyetemen az 1993/94-es tanévben indult államilag szervezett egyetemi doktori (PhD) képzés. Az első egyetemi doktori avatás 1996 februárjában történt. Az egységes Szegedi Tudományegyetem megalakulása után 2001-ben akkreditálták a Kémia Doktori Iskolát Dékány Imre akadémikus vezetésével. Indulása kezdetén 9 program - Analitikai kémia- elválasztástechnika, Elektrokémia, Elméleti kémia, Katalízis-, felület- és anyagtudományi kutatások, Komplex vegyületek szintézise, reakcióik és szerkezetük, Reakciókinetika, Szerves kémiai szintézis- és reakciómechanizmus-kutatás, Szilárd-folyadék határfelületek és diszperz rendszerek, Zeolitkémia és katalízis - indult, ami felölelte a kémia egész területét.

Az iskola vezetését 2009-ben Erdőhelyi András egyetemi tanár, majd 2014-ben Kiss Tamás egyetemi tanár vette át. 2018-tól Tóth Ágota egyetemi tanár irányítja a doktori iskolát Pálinkó István helyettes és Enyedy Éva Anna titkár segítségével. 2021-től Kukovecz Ákos látja el a helyettesi feladatokat. A hallgatók 7 programhoz köthető kutatásokba kapcsolódhatnak be magyar és angol nyelven:

 • Analitikai kémia (Programvezető: Dr. Galbács Gábor)
 • Bioorganikus kémia (Programvezető: Dr. Tóth Gábor)
 • Fizikai Kémia (Programvezetők: Dr. Tóth Ágota)
 • Elméleti kémia (Programvezető: Dr. Czakó Gábor)
 • Katalízis, felület, kolloid és anyagtudomány (Programvezető: Dr. Kukovecz Ákos)
 • Komplex vegyületek kémiája (Programvezető: Dr. Gajda Tamás)
 • Szerves kémia (Programvezető: Dr. Wölfling János)

Környezettudományi Doktori Iskola 

A Környezettudományi Doktori Iskola (KTDI) a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Karán a MAB jóváhagyásával működő, funkcionális oktatási szervezeti egység, melyben a környezettudomány tudományág keretében a PhD tudományos fokozat elnyerésére irányuló képzés folyik. A Doktori Iskola potenciális hallgatói a graduális környezettudományi és környezetmérnök képzésben diplomát szerző hallgatók mellett főleg a biológus, biomérnök, fizikus, földtudományi, agrármérnök és kémiai végzettséggel rendelkezők közül kerülnek ki.

A Doktori Iskola Kutatási programja az alábbi programokból áll:

 • Környezeti biokémia és biotechnológia (vezető: Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens)
 • Természetvédelmi ökológia (vezető: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens)
 • Környezeti geográfia (vezető: Dr. Rakonczai János egyetemi tanár)
 • Környezetföldtan program (vezető: Dr. Pál Molnár Elemér egyetemi docens)
 • Környezetfizika (vezető: Dr. Bozóki Zoltán, egyetemi tanár)
 • Környezeti kémia és analitika (vezető: Dr. Sipos Pál egyetemi tanár)
 • Környezeti kémiai technológia ás anyagtudomány (vezető: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár)
 • Környezetmérnöki program (vezető: Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár)

Kövess minket
Friss Hírek

hir_kep_eloadas

A Kémia Intézet és a Szegedi Tisza-parti Általános Iskola közötti együttműködés keretében munkatársaink változatos programok során erősítették a tanulók környezettudatos szemléletének fejlődését, a természettudományos tantárgyak tanulása iránti motivációját és a kémia tantárgy szeretetét.

JACS_Attila_2

Dr. Jancsó Attila (levelező szerző) és Tóth Annamária (első szerző) hazai és nemzetközi együttműködő partnerekkel jelentette meg legújabb közleményét a Journal of the American Chemical Society (D1) folyóiratban.