BSc képzések

2022. november 10.

Karunkon a kémikus képzés három szinten folyik. A Kémia alapszak alapfokozatú, BSc (bachelor) diplomát nyújt. Az alapszakra a Vegyész mesterszak épül, míg a képzés harmadik szintjét a Kémiai vagy Környezettudományi Doktori Iskola elvégzése jelenti. A tanári pályát választó hallgatók osztatlan képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat, s a diplomát szerző kémiatanárok a Neveléstudományi Doktori Iskolába is felvételt nyerhetnek.

2022. november 10.

Az vegyészmérnök hallgatók oktatása két Karon folyik: a Természettudományi és Informatikai Karon a természettudományos alapismereteken túl specializált szakterületeken szereznek tudást a hallgatók, míg a Mérnöki Karon a műszaki és mérnöki alapokat sajátítják el.

2022. november 10.

A molekuláris bionikus több tudományterületet magába foglaló ismeretei nélkülözhetetlenek lesznek a jövőt formáló iparágakban és szolgáltatásokban.

2022. november 10.

Az anyagtudomány eredményei nélkül a mai, modern élet elképzelhetetlen.

Kövess minket
Friss Hírek

hir_kep_eloadas

A Kémia Intézet és a Szegedi Tisza-parti Általános Iskola közötti együttműködés keretében munkatársaink változatos programok során erősítették a tanulók környezettudatos szemléletének fejlődését, a természettudományos tantárgyak tanulása iránti motivációját és a kémia tantárgy szeretetét.

JACS_Attila_2

Dr. Jancsó Attila (levelező szerző) és Tóth Annamária (első szerző) hazai és nemzetközi együttműködő partnerekkel jelentette meg legújabb közleményét a Journal of the American Chemical Society (D1) folyóiratban.